Økonomisk soialhjelp

Søk om økonomisk sosialhjelp

Innføringsprosjektet DIGISOS har blitt kjørt som et felles samarbeidsprosjekt i Orkide kommunene. IKT Orkide som er IKT samarbeidet i disse kommunene har tatt seg av det tekniske.

DIGISOS er et nasjonalt prosjekt hvor man har laget en felles løsning for søknad om sosialhjelp. Alle søker på samme måten. Du går inn på nav.no. Etter pålogging via ID Porten (hvor Bank ID på mobil er vanligste måte) hentes data om søkeren fra folkeregistret, slik at mye av søknaden er forhåndsutfylt.

Søknaden kommer så rett inn i fagsystemet til riktig NAV kontor, slik at saksbehandlingen kan komme i gang. Søkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale.

Papirsøknader kan fortsatt benyttes, men det er mange fordeler med elektronisk søknad. Man kan søke hjemmefra og nødvendige vedlegg kan lastes opp og legges ved f.eks. husleiekontrakt, saldo/kontoutskrift, regninger o.l. Mange opplysninger hentes fra andre system som f.eks. arbeidsinntekt, bostøtte, familieforhold, kontonummer og adresse.

Vi oppfordrer våre søkere til å benytte denne løsningen.

Søk her