Miljøkompaniet

Miljøkompaniet

I tillegg til miljøstasjonene har vi Miljøkompaniet som er en bedrift for yrkeshemmede som holder til i Midtvågvegen 42 ved miljøstasjonen i Tingvoll. Dette er en kommunal virksomhet med folk som har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. De ønsker å fremme gjenbruk, både gjennom egne rutiner og gjennom produktene kompostbinge, drift av miljøstasjoner og egen gjenbruksbu.

På Miljøkompaniet kan du levere inn gjenstander som kan brukes av andre. Vi selger dem videre til andre som kan få glede av det for en rimelig penge.