Kontakt oss

Kontaktinformasjon for renovasjon og miljøstasjoner finner du i margen til høyre.

Renovasjon og slam er samlet i ReMidt IKS 

 ReMidt IKS er en sammenslåing av selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Geografisk vil ReMidt IKS dekke områdene fra Melhus til Smøla, fra Oppdal til Frøya. Deltakende kommuner (etter kommunesammenslåinger 1/1-20) er: 

Kristiansund, Sunndal, Oppdal, Smøla, Averøy, Aure, Tingvoll, Heim, Rennebu, Orkland, Hitra, Frøya, Rindal, Surnadal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. 

I ReMidt IKS er det et kundesenter som tar imot alle henvendelser fra kunder. Kundesenteret har videre kontakt med både renovasjonsbiler, gjenvinningsstasjoner og ansatte i administrasjonen. Det er også kundesenteret som håndterer abonnementsregister og fakturering. 

For kundene i de ulike kommunene er de største endringene at det nå er ReMidt som har totalansvaret for renovasjon og slam. 

Kontaktinformasjon til ReMidt IKS er: 

Telefon: 72 48 37 00 
e-post: firmapost@remidt.no 
www.remidt.no