Verneombud

Mandat for verneombud og hovedverneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. 

Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde. 

Det ligger til hovedverneombudets mandat å veilede og koordinere organisasjonens 11 verneombud.

  • LISTE OVER VERNEOMBUDENE I TINGVOLL KOMMUNE VIRKEÅRET 2022 

VERNEOMRÅDE 

VERNEOMBUD 

LEDER 

 

Hovedverneombud 

Linda Volden Aasen 

Kommunedirektøren 

Linda.Volden.Aasen@tingvoll.kommune.no 
Folkehelse og kultur 

Marit Gravem Stølen 

Åse Bjerke 

Marit.gravem.stolen@tingvoll.kommune.no 
Straumsnes barnehage 

Sandra Helen Knudtsen

Wenche Sæther 

sandra.helen.knudtsen@tingvoll.kommune.no
Tingvoll barnehage 

Ingunn Rotås

Ellen Aasen 

ingunn.anita.rotas@tingvoll.kommune.no
Tingvoll barne- og ungdomsskole 

Lars Andreas Reinfjell 

Margrethe Beverfjord 

Lars.andreas.reinfjell@tingvoll.kommune.no 
Straumsnes barne- og ungdomsskole Mona Elise Ulset

Astrid Vassgård Eikrem 

mona.elise.ulset@tingvoll.kommune.no
Uteseksjon, miljøkompaniet, vaktmestertjenesten (NPT) 

Roger Andre Vangen 

Stein Erik Stubmo

roger.andre.vangen@tingvoll.kommune.no 
Kommunehuset 

Vidar Karlsen

Jens Jarl Turøy

vidar.karlsen@tingvoll.kommune.no
Institusjonstjenestene

Hilde Hanssen 

May Helen Nordvik 

hilde.hanssen@tingvoll.kommune.no 
Behandling, rehabilitering og habilitering Marita Ø Kvernø

Jorid Helen Kamsvåg 

marita.ohrvik.oksenvag@tingvoll.kommune.no
Meisingset oppvekstsenter 

Lena Marie G. Bråttvik 

Kari Grete Røkkum Vevang 

lena.marie.g.brattvik@tingvoll.kommune.no 
Renhold (Under NPT) 

Simone M.H.M. Houbraken Willekes 

Stein Erik Stubmo

Simone.m.h.m.houbraken.willekes@tingvoll.kommune.no