Verneombud

Mandat for verneombud og hovedverneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. 

Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde. 

Det ligger til hovedverneombudets mandat å veilede og koordinere organisasjonens 11 verneombud.

  • LISTE OVER VERNEOMBUDENE I TINGVOLL KOMMUNE VIRKEÅRET 2022 

VERNEOMRÅDE 

VERNEOMBUD 

LEDER 

 

Hovedverneombud 

Linda Volden Aasen 

Kommunedirektøren 

Linda.Volden.Aasen@tingvoll.kommune.no 

Folkehelse og kultur 

Marit Gravem Stølen 

Åse Bjerke 

Marit.gravem.stolen@tingvoll.kommune.no 

Straumsnes barnehage 

p.t. Linda Volden Aasen 

Wenche Sæther 

Linda.volden.aasen@tingvoll.kommune.no 

Tingvoll barnehage 

 

Ellen Aasen 

 

Tingvoll barne- og ungdomsskole 

Lars Andreas Reinfjell 

Margrethe Beverfjord 

Lars.andreas.reinfjell@tingvoll.kommune.no 

Straumsnes barne- og ungdomsskole 

Ivar A. Bergem 

Astrid Vassgård Eikrem 

ivar.andersson.bergem@tingvoll.kommune.no 

Uteseksjon, miljøkompaniet og (NPT) 

Roger Andre Vangen 

Margrete Magerøy 

roger.andre.vangen@tingvoll.kommune.no 

Kommunehuset 

 

Vidar Karlsen 

 

Heldøgnstjenester 

Hilde Hansen 

May Helen Nordvik 

hilde.hanssen@tingvoll.kommune.no 

Behandling, rehabilitering og habilitering 

Marita O. Øksenvåg 

Jorid Helen Kamsvåg 

Marita.ohrvik.oksenvag@tingvoll.kommune.no 

Meisingset oppvekstsenter 

Lena Marie G. Bråttvik 

Kari Grete Røkkum Vevang 

lena.marie.g.brattvik@tingvoll.kommune.no 

Renhold (Under NPT) 

Simone M.H.M. Houbraken Willekes 

Margrete Magerøy 

Simone.m.h.m.houbraken.willekes@tingvoll.kommune.no