Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med. Det er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak.

Har du behov for kreftkoordinator?

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.

Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

Hva gjør kreftkoordinator for kreftsyke og pårørende?

  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftkoordinator sitt kontor.
  • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling
  • Formidle kontakt med andre faggrupper, og være kontaktperson mellom sykehus, fastlege og hjemmesykepleie.
  • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgrupper etc.
  • Er en samtalepartner i alle faser av sykdommen.

 

Kreftkoordinator vil ha et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som kan sikre god flyt for deg og pårørende i overgangen mellom sykehus og kommunen.

Koordinatoren vil samarbeide tett med fastleger, hjemmetjenesten, institusjoner, sykehus, palliativt team, saksbehandlere og NAV.

Kreftkoordinator har ansvar for oppfølging av pakkeforløpet “hjem med kreft”.

Hvordan komme i kontakt med kreftoordinator?

Du tar kontakt med kreftkoordinator Julianne Gneist om du har behov for kreftsykepleie ved kronisk sykdom, eller gjennom et behandlingsforløp.

Telefon / epost kreftkoordinator: 

47 50 52 36, eller epost Juliane.seibt@tingvoll.kommune.no

Du kan ta kontakt direkte med kreftkoordinator i vår telefontid mellom 09.00-15.30, eller sende navn og telefonnummer på e-post (husk ingen helseopplysninger i e-post) og vi ringer deg tilbake. 

Kreftkoordinator ikke er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Du må ringe fastlegen din eller legevakten om noe haster. Ved akutte hendelser, ring 113.

Hva koster det å få hjelp av kreftoordinator?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Lenker/artikler:

 

Lokale tjenester:

 

Tilbud.

 

Rehabilitering

 

Leve med kreft