Kreftkoordinator

Tingvoll kommune har ikke kreftkoordinator. Kontakt tildeling for bistand.

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Virksomhetsleder Heldøgns tjenester, tildeling og koordinerende enhet
E-post
Mobil 94 14 12 27