Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten gir tilbud til alle innbyggerne i kommunen. Tjenesten kan tilbys både i korte og i lengre perioder. Dette er et lavterskeltilbud, og alle kan ta direkte kontakt med tjenesten, og trenger ikke gå via fastlege. Tjenesten er gratis for alle.

Behov for akutthjelp?

Vi er to ansatte som jobber i 100 % alle hverdager. Vi har faste trefftider hver uke, ved de to barne- og ungdomsskolene i kommunen. 60% av vår stilling, brukes til forebygging til barn og unge.

Psykiatritjenesten har ulike samarbeidspartnere for eksempel BUP, PPT, politi, helsesøstre, fastleger, lærere, NAV, psyk.poliklinikker, psyk.senter osv.

Psykiatritjenesten er en del av de tverrfaglige gruppene ved skolene, og er i tillegg med på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, nærmøter og koordinatorer for individuell plan.

Psykiatritjenesten har undervisning i 8. og 10 klasse ved skolene, og har undervisning på asylmottaket. Tjenesten driver ellers veiledning til andre ansatte i de ulike tjenestene i kommunen, og der det ellers måtte være behov.

Kontaktinformasjon

Wenche Saugen
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 90 65 18 04
Erik Svanem
Spesialergoterapeut psykisk helse
E-post
Mobil 91 59 68 16

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll