Tingvoll barnehage har trivelige lokaler i Rossbakken ved skolevegen.

Besøkadresse: Skolevegen 19, 6630 Tingvoll.

Oppvekstsenteret ligger ved idrettsanleggene til IL Triumf på Meisingset, med kort avstand til vei og sjø.

Besøksadresse Vågbøvegen 1305, 6628 Meisingset

Samlokalisering av barnehage, skole og grendehus.

Straumsnes barnehage har plass til 72 barn.

Barnehagen har barn i alderen 0 – 5 år.

Åpningstiden er kl. 07.00-16.30

Besøksadresse Øverleitet 40, 6670 Øydegard.