Tingvoll barnehage flyttet inn i nye trivelige lokaler i Rossbakken i august 2015.

Samlokalisering av barnehage,skole og grendehus.

Skolerute

Straumsnes barnehage, som flyttet inn i nytt bygg i mars 2014, har plass til 72 barn.