Tingvoll barnehage

Tingvoll barnehage har trivelige lokaler i Rossbakken ved skolevegen.

Besøkadresse: Skolevegen 19, 6630 Tingvoll.

Både lokalene og  uteområdet er tilrettelagt for både små og store barn. Barnehagen ligger midt i sentrum i Tingvollvågen med umiddelbar nærhet til sjøen, turområder, bibliotek, økoparken, idrettsplass/kunstgressbanen, skolene og idrettshallen.

Barnehagen tilbyr fra 2 – 5 dagers plasser, og forsøker så langt det er mulig å innfri ønsket om valgte dager. Åpningstid er innenfor rammen 06:45 - 17:00. Daglig åpningstid settes ut ifra foreldres behov, og barnehagen er til vanlig åpen 07:00 - 16:30

Barnehagen holder stengt 2 uker i i hovedferien uke 29 og 30. 


Barnehagen har en småbarnsavdeling med 27 plasser, og en storbarnavdeling med 53 plasser. Innad i avdelingene er barna delt i grupper, og har navn ut ifra sjøtema:

Sjøstjerna: 1 - 2 år
Krabbene: 1 - 2 år
Rødnebb: 3 og 4 år
Havørn: 5 år

Sammensetning av grupper kan variere, ut ifra inntak og behov i gruppene.

Ansatte - Tingvoll barnehage

Navn (e-post)

Tittel

Telefon

Aasen, Ellen Virksomhetsleder 91369252
Koksvik, Anne Nora Torvik Fagleder spesped. 41617725
Sjøstjerna Småbarn 97 15 87 18
Krabbene Småbarn 97 16 78 42
Blåstål Storbarn 97 16 70 82
Rødnebb Storbarn 97 18 14 23
Havørn Storbarn 97 18 37 75