Straumsnes Barnehage

Straumsnes barnehage, som flyttet inn i nytt bygg i mars 2014, har plass til 72 barn.

Barnehagen har barn i alderen 0 – 5 år. 

Åpningstiden er kl. 06:45 - 17:00

Barnehagen er organisert i småbarn 0 – 3 år og storbarn 3 - 5 år. I hovedsak er barna delt etter alder. Gruppene heter i dag; Hugin, Munin, Sleipner, Bifrost og Yggdrasil.

Barnehagen ligger i nærheten av skolen og idrettsanlegg. I tillegg har barnehagen egen gapahuk som foreldrene har laget på dugnad. 

Kontaktinformasjon:

Wenche Sæther  Virksomhetsleder 95 86 29 71
Hugin   41 40 56 62
Munin   95 21 06 80
Sleipner   91 91 98 33
Bifrost   48 09 25 76
Yggdrasil   91 89 20 04