Straumsnes Barnehage

Straumsnes barnehage har plass til 72 barn.

Barnehagen har barn i alderen 0 – 5 år.

Åpningstiden er kl. 07.00-16.30

Besøksadresse Øverleitet 40, 6670 Øydegard.

Barnehagen er organisert i småbarn 0 – 3 år og storbarn 3 - 5 år. I hovedsak er barna delt etter alder. Gruppene heter i dag; Hugin, Munin, Sleipner, Bifrost og Yggdrasil.

Barnehagen ligger i nærheten av skolen, Nordmørshallen og idrettsanlegg. I tillegg har barnehagen egen gapahuk som foreldrene har laget på dugnad.

Kontaktinformasjon:

Wenche Sæther

Virksomhetsleder

95 86 29 71

Hugin/Munin

 

48 09 25 76

Sleipner

 

91 89 20 04

Bifrost/Yggdrasil

 

95 21 06 80

 

 

Ansatteinformasjon for Straumsnes barnehage

 

Navn

tittel

mobil

E-post

Hugin/munin

 

48092576

 

Sleipner

 

91892004

 

Bifrost/Yggdrasil

 

95210680

 

Linda V. Aasen

Ped.leder

 

Linda.volden.aasen@tingvoll.kommune.no

Linda-Kristin Tømte Reitan

Ped.leder

 

Linda.kristin.reitan@tingvoll.kommune.no

Linda Helen Kanestrøm

Ped.leder

 

Linda.helen.kanestrom@tingvoll.kommune.no

Anne Nastad Ruste

Ped.leder

 

Anne.nastad.ruste@tingvoll.kommune.no

Grethe Bartnes

Ped.leder

 

Grethe.bartnes@tingvoll.kommune.no

Ingrid Saltrø

Spesialpedagog

 

Ingrid.saltro@tingvoll.kommune.no

Wenche Sæther

Virksomhetleder

95862971

Wenche.saether@tingvoll.kommune.no