Straumsnes Barnehage

Straumsnes barnehage, som flyttet inn i nytt bygg i mars 2014, har plass til 72 barn.

Barnehagen har barn i alderen 0 – 5 år. 

Åpningstiden er kl. 06:45 - 17:00

Barnehagen er organisert i småbarn 0 – 3 år og storbarn 3 - 5 år. I hovedsak er barna delt etter alder. Gruppene heter i dag; Hugin, Munin, Sleipner, Bifrost og Yggdrasil.

Barnehagen ligger i nærheten av skolen og idrettsanlegg. I tillegg har barnehagen egen gapahuk som foreldrene har laget på dugnad. 

Kontaktinformasjon:

Kontor styrer 71 53 35 55
Ped.leder kontor 71 53 35 56
Småbarn 71 53 35 58
Storbarn 71 53 35 57
Hugin 91 91 98 33
Munin 95 21 06 80
Sleipner 91 89 20 04
Bifrost 41 40 56 62
Yggdrasil 48 09 25 76