Takk for stort engasjement og viktige bidrag på HMS-dag!

Dag for helse miljø og sikkerhet - Klikk for stort bildeDag for helse miljø og sikkerthet Vidar Karlsen  

Tidligere i høst ble det arrangert HMS-dag for Driftsavdelingen i Næring, plan og teknisk i regi av bedriftshelsetjenesten. Miljøkompaniet, Uteavdelinga, vaktmester- og renholdstjenesten, samt verneombud, plasstillitsvalgte og ledelsen deltok.

Bakgrunnen for samlingen var en målsetting om styrket samarbeid og økt nærvær gjennom nærværsfaktorer i arbeidsmiljøet. Vi var delt inn i grupper på tvers av avdelinger og roller – og det summet godt rundt alle bordene!

På bakgrunn av innspillene har HMS-gruppa laget en handlingsplan, og vi har startet gjennomgangen av den på de ulike avdelingsmøtene. Handlingsplanen er meldt opp som sak for Arbeidsmiljøutvalget.

Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, og det er ikke sikkert vi kan få gjennomslag for budsjettønsker, men det er likevel mange tiltak vi kan gjøre uten at det har så store kostnader.

HMS-dagen var preget av engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – og nå skal vi bygge videre på det gode arbeidet.

Tusen takk!

Margrete Magerøyenhetsleder