Ergoterapeut

Heidi Øverås har permisjon fra stillingen sin hele 2023. Sander Sletbakk Rolland er ansatt i vikariatet, men vi har enda ikke fått avklart oppstartsdato.  Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi har det klart.