Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Tingvoll har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Kvaliteten på drikkevannet fra vannverkene kontrolleres jevnlig ved at det blir tatt vannprøver i tråd med kravene i Drikkevannsforskriften.

Hva er godt drikkevannskvalitet?

Drikkevannsforskriften beskriver dette som "helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge".

Indre Tingvoll Vassverk tar vannsprøver av råvannet og renset vann fra flere forskjellige tappepunkter på ledningsnettet hver andre uke. Prøvene blir sendt til Trollheimslab i Surnadal. 

Analyseresultater fra vannprøvene publiseres på kommunens postliste. Søk på "Laboratorieresultater" for å få opp alle vannprøveresultatene.

Endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, så sant vi ikke har gitt beskjed om noe annet.

Ofte er det snakk om brunt vann i forbindelse med at det har vært et brudd på vannledinga. I slike tilfeller skal det være tilstrekkelig å tappe til vannet blir klart igjen. Ved vedvarende misfarge på drikkevannet, ta kontakt med kommunen. 

Dersom du har lavt trykk, ønsker å klage på drikkevannskvaliteten eller har andre problemer med vannet, kan du varsle oss via skjemaet Meld fra om feil og mangler.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Vi varsler som regel på våre hjemmesider, på Facebook og i lokalavisene, men dersom det haster å gi deg beskjed, benytter vi telefonvarsling.

Koking av vann

Dersom du har fått varsel om kokeanbefaling fra oss, bør du følge Folkehelseinstituttets råd for koking av drikkevann.

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Telefon 71 53 24 39
Mobil 924 60 598

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)