Meld fra om feil og mangler - vann og avløp

Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi trenger å kontakte deg.Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi trenger å kontakte deg.
Angi ved hvilket sted, gate eller pumpestasjon som det gjelder. Angi ved hvilket sted, gate eller pumpestasjon som det gjelder.
Her kan du gi oss mer detaljer om det du vil rapportere.Her kan du gi oss mer detaljer om det du vil rapportere.
Felt merket med * må fylles ut

 

NB! Skjemaet gjelder kun for feil og mangler på kommunale vann- og avløpledningsnett. For feil og mangler på ledningsnett tilhørende privat vannverk, ta kontakt med disse direkte. 

Vi gjør oppmerksom på at Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post, skjemaer og lignende) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.