Meld fra om feil og mangler - vann og avløp

Meld fra om feil og mangler på kommunale vann- og avløpsanlegg

Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi trenger å kontakte deg.
Angi ved hvilket sted, gate eller pumpestasjon som det gjelder.
Her kan du gi oss mer detaljer om det du vil rapportere.
Felt merket med * må fylles ut

 

NB! Skjemaet gjelder kun for feil og mangler på kommunale vann- og avløpledningsnett. For feil og mangler på ledningsnett tilhørende privat vannverk, ta kontakt med disse direkte. 

Vi gjør oppmerksom på at Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post, skjemaer og lignende) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)