Tingvoll barne- og ungdomsskole

Den kulturelle skolesekken Kulturtilbud i skolen fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Digital pålogging elever/foresatte

Hjemmeside Tingvoll barne og ungdomsskole

Miljørettet helsevern

Opplæringsloven

Plan for godt skolemiljø (PDF, 2 MB)

Skolefritidsordning SFO

Skolefrukt

Skolehelsetjeneste

Skolemelk

Skolerute

Søke om fri fra undervisning

Utdanningsdirektoratet UDI

Varsling ved utrygt skolemiljø

Vedtekter SFO / skolefritidsordning  (PDF, 195 kB)

Dette er den største skolen i Tingvoll. TBU tar også imot elevene fra indre del av kommunen, Meisingset, når de begynner på ungdomstrinnet. TBU er mottaksskole for asylsøkerbarna i kommunen.

Skolen tilbyr SFO som er åpen:
- hver dag kl.7.15 -8.30 og 14.00 -16.30
- hver onsdag kl. 7.15 - 16.30

Skolens visjon

T – tillits- og trivselsskapende
B – brukerorientert 
U - utviklingsorientert og lærende

………med MOT til 
– å være inkluderende 
- å være entreprenøriell
- å ville opp og ut på sjø og land

Språkløyper:

Alle barnehagene og skolene i Tingvoll er med i språkløyper fra skrivesenteret i Trondheim gjennom Nettverk Nordmøre . Målet for Språkløyper er å styrke alle barn og elevers språklige kompetanse. Målet skal nås ved hjelp av kompetanseutvikling hos de tilsatte i barnehage og skole, gjennom arbeid i profesjonelle lærende fellesskap og med nettbaserte kompetanseutviklingspakker på nettsiden Språkløyper. Hver barnehage og skole har en utviklingslærer som skal støtte lokalt utviklingsarbeid med språk, lesing og skriving. Strategidokument og mandat for Språkløyper finnes også på nettsiden. www.sprakloyper.no

Kontaktinformasjon

Ingeborg Wulvik
Konsulent/resepsjon
E-post
Mobil 902 13 339
Margrethe Beverfjord
Rektor Tingvoll barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 993 11 698
Gunnar Grødal
Rådgiver
E-post
Mobil 948 89 117
SFO Tingvoll barne- og ungdomsskole
Mobil 482 03 001

Åpningstider

Kontortid: mandag-fredag kl.08.00-14-30.

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll