Tingvoll barne- og ungdomsskole

Skolen ligger ved sjøen i Tingvoll sentrum.

Adresse: Skoleveien 28, 6630 Tingvoll

TBU har et rikt nærmiljø med idrettsanlegg, idrettshall og videregående skole. Skolen har også eget naust med kajakker, kano og båt.

TBU er den største skolen i Tingvoll. TBU tar også imot elevene fra indre del av kommunen, Meisingset, når de begynner på ungdomstrinnet. TBU er mottaksskole for asylsøkerbarna i kommunen.

Åpningstider

  • Skolehverdagen starter kl.8.30. 
  • Skolen tilbyr SFO som er åpen:
    • Hver dag kl.7.15 -8.30 og 14.00 -16.30
    • Hver onsdag kl. 7.15 - 16.30


Skolens visjon

T – tillits- og trivselsskapende.
B – brukerorientert. 
U - utviklingsorientert og lærende.

Med MOT til:

  • å være inkluderende 
  • å være entreprenøriell
  • å ville opp og ut på sjø og land