Tingvoll barne- og ungdomsskole

Dette er den største skolen i Tingvoll. TBU tar også imot elevene fra indre del av kommunen, Meisingset, når de begynner på ungdomstrinnet. TBU er mottaksskole for asylsøkerbarna i kommunen.Skolen tilbyr SFO som er åpen:
- hver dag kl.7.15 -8.30 og 14.00 -16.30
- hver onsdag kl. 7.15 - 16.30

Skolens visjon

T – tillits- og trivselsskapende
B – brukerorientert 
U - utviklingsorientert og lærende

………med MOT til 
– å være inkluderende 
- å være entreprenøriell
- å ville opp og ut på sjø og land

Kontaktinformasjon

Ingeborg Wulvik
Konsulent/sentralbord
E-post
Telefon 71 53 35 70
Mobil 980 97 266
Margrethe Beverfjord
Rektor/virksomhetsleder
E-post
Telefon 71 53 35 72
Mobil 993 11 698
Målfrid Wulvik Grimstad
Inspektør
E-post
Telefon 71 53 35 73
Gunnar Grødal
Rådgiver
E-post
Telefon 71 53 35 74

Åpningstider

Kontortid: mandag-fredag kl.08.00-14-30.

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll