Tingvoll barne- og ungdomsskole

Skolen ligger ved sjøen i Tingvoll sentrum. TBU har et rikt nærmiljø med idrettsanlegg, idrettshall og videregående skole. Skolen har også eget naust med kajakker, kano og båt.

TBU er den største skolen i Tingvoll. TBU tar også imot elevene fra indre del av kommunen, Meisingset, når de begynner på ungdomstrinnet. TBU er mottaksskole for asylsøkerbarna i kommunen.

Skolehverdagen starter kl.8.30. 
Skolen tilbyr SFO som er åpen:
- hver dag kl.7.15 -8.30 og 14.00 -16.30
- hver onsdag kl. 7.15 - 16.30
Skolens visjon

T – tillits- og trivselsskapende
B – brukerorientert 
U - utviklingsorientert og lærende

………med MOT til 
– å være inkluderende 
- å være entreprenøriell
- å ville opp og ut på sjø og land

Aktuelle lenker:

Den kulturelle skolesekken

Varsling ved utrygt skolemiljø

Skolefrukt

Skolemelk

Plan for godt skolemiljø  (PDF, 2 MB)

Digital pålogging elever/foresatte

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet UDI

Skolehelsetjeneste

Skolerute

Vedtekter SFO / skolefritidsordning  (PDF, 195 kB)

Kontaktinformasjon

Ingeborg Wulvik
Konsulent/resepsjon
E-post
Mobil 902 13 339
Margrethe Beverfjord
Rektor Tingvoll barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 993 11 698
Gunnar Grødal
Rådgiver
E-post
Mobil 948 89 117
SFO Tingvoll barne- og ungdomsskole
Mobil 482 03 001

Åpningstider

Kontortid: mandag-fredag kl.08.00-14-30.

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll