Tingvoll barne- og ungdomsskole

Skolen ligger ved sjøen i Tingvoll sentrum.

Adresse: Skoleveien 28, 6630 Tingvoll

TBU har et rikt nærmiljø med idrettsanlegg, idrettshall og videregående skole. Skolen har også eget naust med kajakker, kano og båt.

TBU er den største skolen i Tingvoll. TBU tar også imot elevene fra indre del av kommunen, Meisingset, når de begynner på ungdomstrinnet. TBU er mottaksskole for asylsøkerbarna i kommunen.

Åpningstider

  • Skolehverdagen starter kl.8.30. 
  • Skolen tilbyr SFO som er åpen:
    • Hver dag kl.7.15 -8.30 og 14.00 -16.30
    • Hver onsdag kl. 7.15 - 16.30


Skolens visjon

T – tillits- og trivselsskapende.
B – brukerorientert. 
U - utviklingsorientert og lærende.

Med MOT til:

  • å være inkluderende 
  • å være entreprenøriell
  • å ville opp og ut på sjø og land

Kontaktinformasjon

Ingeborg Wulvik
Konsulent/resepsjon
E-post
Mobil 90 21 33 39
Margrethe Beverfjord
Rektor Tingvoll barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 99 31 16 98
SFO Tingvoll barne- og ungdomsskole
Mobil 48 20 30 01

Åpningstider

Kontortid: mandag-fredag kl.08.00-14-30.

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll