Betaling av eiendomsskatt

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2023.

Kommunestyret vedtok 08.12.2022 følgende:

 • Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 • Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringseiendommer, jf. §11
 • For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,0 promille, jfr. §12a
 • For husløse grunneiendommer er satsen 4,0 promille, jfr. §12b
 • Det er ikke botnfradrag i 2023
 • I samsvar med Eiendomsskattelova §7 blir bygninger i egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2023
 • Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2024

Fakturering

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i 4 terminer med forfall:

 • 1.termin – 20.april
 • 2.termin – 20.juli
 • 3.termin - 20. oktober
 • 4.termin - 20. januar 

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.