Betaling av eiendomsskatt

Med virkning fra 1.1.2017 vedtok kommunestyret i møte 8.12.2016 å øke satsen på eiendomsskatten til 4,75 promille på boliger og fritidsboliger og til 5,5 promille på næringseiendommer, verker og bruk.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i 4 terminer med forfall:

  • 1.termin – 20.april
  • 2.termin – 20.juli
  • 3.termin - 20. oktober
  • 4.termin - 20. januar 

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Kontaktinformasjon

Magne Vassli
Saksbehandler
Mobil 948 35 803
Kirsti Rakstang
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 901 96 802

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)