Sjøområdeplan Nordmøre til andre gangs høring

 

Innkomne høringsuttalelser 

 

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes direkte under Sjøområdeplan Nordmøre eller på hjemmesidene til Tingvoll kommune under «Nyheter» eller «Innsyn" -"Planer og høringsdokumenter».

 

I Tingvoll er flere områder for akvakultur tatt ut fra planforslaget.

 

Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Alle kommunene har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018.

Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Dokumenter:

Presentasjon Orkide (PDF, 9 MB)

 

Planomtale (PDF, 5 MB)

 

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962
Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll