Kommuneplan

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. 

Gjeldende kommuneplan består av:

 

Innsyn i plankartet - I kartet velges Gjeldende Kommuneplaner i venstre meny.

 

Kontaktinformasjon

May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 94 13 68 18

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.