Ungdomsrådet Tingvoll kommune 2018/2019

Klikk for stort bilde

Ungdomsrådet består av 8 faste representanter og 8 varamedlemmer. De representerer sine skoler, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Straumsnes barne- og ungdomsskole og Tingvoll videregående skole. I tillegg sitter representanter for ungdomsklubbene i Tingvoll og Straumsnes og kulturskolen. Ingrid Waagen er valgt av kommunestyret til å sitte som politisk representant. Ungdomsrådet er et rådgivende utvalg underlagt Kommunestyret og skal fungere som et bindeledd mellom ungdom og politikere/administrasjon i Tingvoll kommune. 

De som sitter i Ungdomsrådet er:

 • Maiken Elbjørg Kristiansen
 • Christian Koksvik
 • Alva Tomine Skar Bulling
 • Per Antonio Kvisvik
 • Thea Elise Ingebrigtsen
 • Lise Flemmen
 • Ingrid Waagen
 • Alexander Baker Husby

Vararepresentanter er:Mia Snilsberg  Hege Einset, Eirik Vassli, Ottar Ulset, Vebjørn Aasen, , Per Magne Waagen.

Ungdommens fylkesting

To representanter fra ungdomsrådet deltar på Ungdommens fylkesting. Hovedsatsingene for ungdommens fylkesting i 2018 er

 • Ungdom mot rus
 • Miljø og klima
 • Yrkesfag og lærlingplass
 • Likestilling

Utover dette arbeider de blant annet med utdanning, samferdsel og helse.

 

Nyttige lenker:

Oversikt politikk i Tingvoll

Møteplan ungdomsrådet

Tidligere møter i ungdomsrådet

Ungdommens fylkesting

Tettstedutviklingsprosjektet

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll