Ungdomsrådet Tingvoll kommune 2020/2021

 

Ungdomsrådet består av 8 faste representanter og 8 varamedlemmer. De representerer sine skoler, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Straumsnes barne- og ungdomsskole og Tingvoll videregående skole. I tillegg sitter representanter for ungdomsklubbene i Tingvoll og Straumsnes og kulturskolen. Synnøve Nes er valgt av kommunestyret til å sitte som politisk representant. Ungdomsrådet er et rådgivende utvalg underlagt Kommunestyret og skal fungere som et bindeledd mellom ungdom og politikere/administrasjon i Tingvoll kommune. 

Hva jobber ungdomsrådet med?

Bærekraft, bevare gode møteplasser for ungdom, nok penger til skole, fortsette arbeidet for å sikre Tingvoll videregående er saker ungdomsrådet ønsker å jobbe med.

Medlemmer i ungdomsrådet

Fra Tingvollvideregående skole: Alva Tomine Skar Bulling, vara Jakob Woelfert, fra Tingvoll barne- og ungdomsskole Oliver Johnsen Halle, vara Marte Vågen Husby, Fra Straumsnes barne- og ungdomsskole Eileen Hals, vara Ask Andre Dragnes (ikke tilstede) , fra Straumsnes ungdomsklubb Marco Wessel Kamsvåg, vara Julie Sallaup Langholm, fra Tingvoll ungdomsklubb Marius Innerdal , vara Sandra Balstad, fra Tingvoll kulturskole Sandra Heringstad Røskar, vara fra Tingvoll Idrettsråd Sondre Løkke Hagen.

Synnøve Nes er ungdomsrådets representant i kommunestyret med Unn Catodotter Fyllingsnes som vara.

Nyttige lenker:

Oversikt politikk i Tingvoll

Møteplan ungdomsrådet

Tidligere møter i ungdomsrådet

Ungdommens fylkesting

Tettstedutviklingsprosjektet

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll