Ungdomsrådet i Tingvoll kommune 2021/2022

 På bildet ser man fem av medlemmene i Tingvoll Ungdomsråd. - Klikk for stort bilde  

Hvem er representant i Tingvoll Ungdomsråd?

Ungdomsrådet består av 8 faste representanter og 8 varamedlemmer. De representerer sine skoler, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Straumsnes barne- og ungdomsskole og Tingvoll videregående skole. I tillegg sitter representanter for ungdomsklubbene i Tingvoll og Straumsnes, Tingvoll Idrettsråd og kulturskolen.

Helge Haltstrand er valgt av kommunestyret til å sitte som politisk representant. Ungdomsrådet er et rådgivende utvalg underlagt Kommunestyret og skal fungere som et bindeledd mellom ungdom og politikere/administrasjon i Tingvoll kommune. 

Hva jobber ungdomsrådet med?

Bærekraft, bevare gode møteplasser for ungdom, nok penger til skole, fortsette arbeidet for å sikre Tingvoll videregående er saker ungdomsrådet ønsker å jobbe med, som for eksempel ungdomsutveksling med andre land.

Medlemmer i ungdomsrådet

Fra Tingvoll videregående skole: Alva Tomine Skar Bulling, vara Rolf Andre Smogeli, fra Tingvoll barne- og ungdomsskole Ragna Fjellengen Røttingsnes, vara Benedikt Johan Guido Metzdorf, Fra Straumsnes barne- og ungdomsskole Saga Skjevling Weiseth, vara Viljar Oleson Rakstang , fra Straumsnes ungdomsklubb Magnus Johan Schilbred, vara Aleksander Aasen, fra Tingvoll ungdomsklubb Marius Innerdal , vara Sandra Balstad, fra Tingvoll idrettsråd, Jakob Woelfert, vara fra Tingvoll kulturskole, Sandra Røskar.

Helge Haltstrand er ungdomsrådets representant i kommunestyret med Unn Catodotter Fyllingsnes som vara.

Nyttige lenker:

Oversikt politikk i Tingvoll

Møteplan ungdomsrådet

Tidligere møter i ungdomsrådet

Ungdommens fylkesting

Tettstedutviklingsprosjektet

Kontaktinformasjon

Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 941 64 945

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll