Ungdomsrådet i Tingvoll kommune 2022–2023

  

Tingvoll Ungdomsråd 2022–2023

 

Hvem er representantene i Tingvoll Ungdomsråd?

Ungdomsrådet består av 8 faste representanter og 8 varamedlemmer. De representerer sine skoler, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Straumsnes barne- og ungdomsskole og Tingvoll videregående skole. I tillegg sitter representanter for fritidsklubbene i Straumsnes og Tingvoll, Tingvoll Idrettsråd og kulturskolen.

Helge Haltstrand er valgt av kommunestyret til å sitte som politisk representant. Ungdomsrådet er et rådgivende utvalg underlagt Kommunestyret og skal fungere som et bindeledd mellom ungdom og politikere/administrasjon i Tingvoll kommune. 

 

Hva jobber ungdomsrådet med?

Saker som angår og er viktige for ungdom i Tingvoll. 

Dette kan være saker som handler om psykisk helse, miljø, å bevare gode møteplasser for ungdom, nok penger til skole, fortsette arbeidet for å sikre Tingvoll videregående, for å nevne noe.  

 

Medlemmer i ungdomsrådet

  • Fra Tingvoll videregående skole: Marte Vågen Husby og vara Gunn Toril Langholm
  • Tingvoll barne- og ungdomsskole: Elias Hildebrand og vara Ragna Fjellengen Røttingsnes
  • Straumsnes barne- og ungdomsskole: Eiril Tveekrem og vara Ola Vatn Osnes
  • Straumsnes fritidsklubb: Magnus Johan Schilbred og vara Sol-Evina Bergsbakk
  • Tingvoll ungdomsklubb: Henrik Eikrem og vara Sindre Sponås
  • Tingvoll idrettsråd: Jakob Woelfert og vara fra Tingvoll kulturskole Benedikt Johann Guido Metzdorf
  • Helge Haltstrand er ungdomsrådets representant i kommunestyret med Unn Catodotter Fyllingsnes som vara.

Leder i Ungdomsrådet 2022–2023 er Jakob Woelfert og nestleder er Elias Hildebrand. 

 

Nyttige lenker:

Oversikt politikk i Tingvoll

Møteplan ungdomsrådet

Ungdommens fylkesting

Prosjektet Den ungdomsvennlige bygda