Vonheim - avdeling for demens og psykogeriatri

Vonheim er en avdeling for demens og psykogeriatriske lidelser. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad. 5 av plassene er skjermet i en egen fløy. Rommet møbleres med egne møbler. Bilder av de nærmeste og det som har betydd mye for deg, er fint å ta med.

Vår visjon er å skape et trivelig og harmonisk miljø der beboere og pårørende opplever trygghet, verdighet, respekt og omsorg. Våre ansatte arbeider for at den enkelte beboer skal gis mulighet til å opprettholde sitt funksjonsnivå mentalt som fysisk lengst mulig.

Vonheim ligger i landlige omgivelser med flott utsikt mot Tingvollfjorden. En del av uteområdet er Sansehage.

Vi driver miljøbehandling for å stimulere sanseopplevelser og aktivitet.

Faste aktiviteter i avdelingen:

Mandag: Trim.
Tirsdag: Miljøarbeid med vernepleier.
Onsdag i partallsuker: Aktivitør i avdelingen.
Torsdag: Vekselvis andakt eller trim.
Fredag: Bingo.

Vi kan også tilby hår – og fotpleie.

Private klær/Toalettartikler

Dine egne klær må være godt merket før ankomst. Helst med navnelapper eller med vannfast tusj. Personalet hjelper deg å bestille navnelapper dersom du har behov. Vanlige toalettartikler besørges av den enkelte.

Beboerne får sin egen kontaktperson blant våre ansatte. De er bindeleddet til pårørende, og melder bl.a. fra om behov for klær og toalettartikler, hår og fotpleie etc.

Besøkstid          

Det er ingen besøkstid på Vonheim og besøkende er hjertelig velkommen. Vi har en stille time fra 15:00 - 16:00 og ber om forståelse for at vi ikke ønsker besøk da.

Telefon

Hvis dine pårørende ønsker å snakke med personalet, er vi lettest å kontakte på tlf. 71 53 35 33 / 71 53 35 34

Øvrige telefonnummer

Hvis noen ønsker å kontakte brukerne direkte kan de ringe pasienttelefon 96 22 68 69 eller 46 92 39 87

Hvordan få plass på Vonheim

Søk plass på Vonheim (PDF, 222 kB)

Søknadsskjemaet sendes til Tildelingsenheten v/ Siri Holmeide Vangen, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll.

Kontaktinformasjon

May Helen Nordvik
Avdelingsleder Tingvoll sjukeheim, avdeling Vonheim.
E-post
Telefon 71 53 35 18
Mobil 995 37 618
Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266