Tingvoll sjukeheim

Tingvoll sjukeheim består av to etasjer med 9 pasientrom i hver etasje. Alle enerom med eget bad. Rommene er utstyrt med seng og nattbord. Rom brukt til korttidsopphold er også møblert med en hvilestol og et bord samt bilder/oppslagstavle.

Dersom du får langtidsopphold, blir dette å betrakte som hjemmet ditt. Du og dine pårørende får da ansvar for møblering av rommet. Det anbefales at du rådfører deg med personalet da det er en del hensyn å ta i forhold til brannvern og arbeidsrom. 

Du som pasient får din egen kontaktperson blant våre ansatte.

Ved korttidsopphold er det opptrening og vedlikehold av dine funksjoner som står i fokus. Dette i samarbeid med andre faggrupper som fysioterapeut, ergoterapeut, sykehjemslege og hjemmesykepleien.

Ved langtidsopphold er det trygghet og trivsel, samt vedlikehold av dine funksjoner som står i fokus.
 

Måltider

Frokost etter eget ønske.

Lunsj 12.00

Middag 16.00

Kveldsmat 19.00

Private klær/Toalettartikler

Tingvoll sykehjem har eget vaskeri. Klær som ikke tåler felles maskinvask på 40 grader, må pårørende ta ansvar for. Pårørende har ansvar for merking av klær. Tingvoll sykehjem tar ikke ansvar for umerkede klær som blir borte. Personalet kan hjelpe deg å bestille navnelapper. Ved langtidsopphold er det nødvendig med en del klær. Vanlige toalettartikler besørges av den enkelte. 

Private medisiner/Multidose

Skal tas med til avdelinga spesielt ved korttids- og avlastningsopphold. Leveres til sykepleier. Du får dine private medisiner tilbake når du utskrives fra avdelingen.

Besøkstid

Du kan få besøk når som helst. Samtidig er det ønskelig fra avdelingens side med minst mulig besøk og telefoner før kl. 11:00 om formiddagen og under måltidene.

Andakt

På oppslagstavler i avdelingene får du nærmere informasjon om tidspunkt. 

Trim i avdelingen

Det er treningsgruppe og/eller individuelle aktiviteter på tirsdager kl 11:30. 

Fysioterapi

Har du behov for opptrening under oppholdet vil du bli vurdert av en av våre fysioterapeuter.

Ergoterapi

Er det behov for ADL vurdering/trening og/eller bestilling og tilpassing av tekniske hjelpemidler under oppholdet, vil du få besøk av vår ergoterapeut.

Fotpleie

Vi har avtale med fotterapeut.

Hår/Frisør

Line`s Hårstudio har egen frisørsalong på sykehjemmet. Ta direkte kontakt med Line eller gi beskjed til personalet om du ønsker å bestille time.

Telefon

Hvis dine pårørende ønsker å snakke med personalet, er vi lettest å kontakte på mobilnummer  915 89 442 / 902 97 649

Kjøkken

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken.

Hvordan få sykehjemsplass

 

Gå til søknadssiden

Søknadsskjemaet sendes til Tildelingsenheten v/Lisbet Sætervik, Stjernhusvegen 21, 6630 Tingvoll - mobil 481 04 266.
 

Adresse:

Rønningen 1, 6630 Tingvoll.