Tingvoll sjukeheim

Tingvoll sjukeheim består av to etasjer med 9 pasientrom i hver etasje. Alle enerom med eget bad. Alle rom er utstyrt med seng og nattbord. Rom brukt til korttidsopphold er også møblert med en hvilestol og et bord samt bilder/oppslagstavle.

Dersom du får langtidsopphold, blir dette å betrakte som hjemmet ditt. Du og dine pårørende får da ansvar for møblering av rommet. Det anbefales at du rådfører deg med personalet da det er en del hensyn å ta i forhold til brannvern og arbeidsrom. 

Du som pasient får din egen kontaktperson blant våre ansatte.

Ved korttidsopphold er det opptrening og vedlikehold av dine funksjoner som står i fokus. Dette i samarbeid med andre faggrupper som fysioterapeut, ergoterapeut, sykehjemslege og hjemmesykepleien.

Ved langtidsopphold er det trygghet og trivsel, samt vedlikehold av dine funksjoner som står i fokus.
 

Måltider

Frokost etter eget ønske.
Middag ca. kl. 13:30.
Kaffe ca. kl. 16:00.
Kveldsmat ca. kl. 18:30.
 

Private klær/Toalettartikler

Dine egne klær må være godt merket før ankomst. Helst med navnelapper, eller med vannfast tusj. Personalet hjelper deg å bestille navnelapper dersom du har behov. Ved langtidsopphold er det nødvendig med en del klær. Vanlige toalettartikler besørges av den enkelte.

Private medisiner/Multidose

Skal tas med til avdelinga spesielt ved korttids- og avlastningsopphold. Leveres til sykepleier. Du får dine private medisiner tilbake når du utskrives fra avdelingen.

Besøkstid

Du kan få besøk når som helst. Samtidig er det ønskelig fra avdelingens side med minst mulig besøk før kl. 11:00 om formiddagen og mellom 15:00-16:00.

Andakt

På oppslagstavler i avdelingene får du nærmere informasjon om når det er andakt. (ikke i drift pr. nå)

Trim i avdelingen

Det er treningsgruppe og/eller individuelle aktiviteter på tirsdager kl 11:30. 

Fysioterapi

Vi har tilbud om fysioterapi etter henvisning.

Ergoterapi

Du får hjelp til bestilling og tilpassing av tekniske hjelpemidler av ergoterapeuten.

Fotpleie

Fotterapeut har regelmessige dager på sykehjemmet. Personalet kontakter terapeuten for deg ved behov utover dette.

Hår/Frisør

Frisør er regelmessig tilstede på sykehjemmet. Du kan gi beskjed til personalet om du ønsker å bestille time.

Telefon

Hvis dine pårørende ønsker å snakke med personalet, er vi lettest å kontakte på telfonnummer 71 53 35 20 / 71 53 35 23

Øvrige telefonnummer

Hvis noen ønsker kontakt med deg, kan de ringe pasienttelefon 2. etasje : 71 53 35 22, eller pasienttelefon 3. etasje: 71 53 35 25.

Kjøkken

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken.

Hvordan få sykehjemsplass

Søk sykehjemsplass (PDF, 222 kB)

Søknadsskjemaet sendes til Tildelingsenheten v/ Siri Holmeide Vangen, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll.
 

Kontaktinformasjon

May Helen Nordvik
Avdelingsleder Tingvoll sjukeheim
E-post
Telefon 71 53 35 18
Mobil 995 37 618
Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266