Individuell plan og koordinator (koordinerende enhet)

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Forutsatt at en av tjenesten er kommunal. 
Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg. 

Individuell plan

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg å sette personlige mål for hvordan du kan få det bedre. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

I Tingvoll kommune det vedtatt at det elektroniske verktøyet ACOS-IP skal benyttes til utarbeidelse av individuell plan.

 

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator som skal sørge for at du får nødvendig oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift med Individuell plan. Hvem du ønsker som din koordinator skal vektlegges ved utnevnelse. Du får tilbud om koordinator selv om du takker nei til å få individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 

Gå til søknadssiden

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.