Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til deg som har behov for bistand til å bryte sosial isolasjon, bevare og trene på ferdigheter og interesser slik at livskvaliteten gjennom samvær med andre øker.

Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal basere seg på dine ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Det blir prioritert å gi tilbud i grupper der det er mulig.

For å få tilbud om støttekontakt må det søkes kommunen om det og det blir foretatt en behovskartlegging, samt kartlegging av helsetilstand, funksjonsnivå og boforhold.

 

Gå til søknadssiden