Omsorgsstønad

Omsorgsstønad (omsorgsslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.
 

Hva får du?

  • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
  • En kontrakt/oppdragsavtale med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme.

Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

 

Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn en person?
  • Er omsorgsarbeidet særlig tyngende og gjelder det nødvendig oppgaver som hjemmesykepleien ellers har måtte utføre?

 

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema. Skjemaet finner du her:

 

Gå til søknadssiden

 

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når Tildelingsenheten har mottatt søknaden, besøker vi deg for å snakke med deg og den du utøver omsorg for.
i vil da vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører og hvordan hverdagen fungerer for dere.
Deretter gjør vi en vurdering på hvor mange arbeidstimer i uken du kan få godtgjørelse for.

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Mobil 481 04 266

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll