Omsorgsstønad

Omsorgsstønad (omsorgsslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.
 

Hva får du?

 • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • En kontrakt/oppdragsavtale med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 

Krav til søker

 • Den pleietrengende må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må vurderes om særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • Både bruker og kommune må vurdere om omsorgsstønad og/eller avlastning er det beste alternativet, eventuelt samen med andre hjelpetiltak.

Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

 

Tenk over dette før du søker:

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn en person?
 • Er omsorgsarbeidet særlig tyngende og gjelder det nødvendig oppgaver som hjemmesykepleien ellers har måtte utføre?

 

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema. Skjemaet finner du her:

 

Gå til søknadssiden

 

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når Tildelingsenheten har mottatt søknaden, besøker vi deg for å snakke med deg og den du utøver omsorg for.
i vil da vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører og hvordan hverdagen fungerer for dere.
Deretter gjør vi en vurdering på hvor mange arbeidstimer i uken du kan få godtgjørelse for.