Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Hva får du?

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Hjelp til alvorlig syke og døende

 

Hvordan få hjemmesykepleie

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søknadsskjemaet sendes til tildelingsenheten v/Siri Holmeide Vangen, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Vakttelefoner hjemmesykepleie Vakttelefoner hjemmesykepleie
Sone Rolle Telefon
Indre sone Vakttelefon 90 57 40 51
Indre sone Avdelingsleder 41 52 82 08
Ytre sone Vakttelefon 90 57 40 52
Ytre sone Avdelingsleder 41 55 53 41

 


                                                                            

 

 

 

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266
Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00