Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Hva får du?

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Hjelp til alvorlig syke og døende

 

Hvordan få hjemmesykepleie

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 

Gå til søknadssiden

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Vakttelefoner hjemmesykepleie
Sone Rolle Telefon
Indre sone Vakttelefon 905 74 051
Indre sone Avdelingsleder 941 68 574
Ytre sone Vakttelefon 905 74 052
Ytre sone Avdelingsleder 468 58 492

 


                                                                            

 

 

 

Artikkelliste