Habiliteringstjenesten

Tjenesten er et tilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.

Vårt mål er å

 • Tilrettelegge for egenmestring og best mulig funksjonsnivå.
 • Opprettholde muligheten for å leve og bo selvstendig.
 • Bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.

 

Tjenesten yter:

 • Kartlegger hjelpebehov.
 • Har leiligheter i bofelleskap eller bolig i kommunen.
 • Hjelp av miljøterapeut og veiledning i bofellesskap, og individuell oppfølging i bolig ute i kommunen.
 • Dagtilbud og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemma.
 • Tilrettelegging for en aktiv fritid.
 • Avlastning ( til familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver.)
 • Støttekontakt.
 • Hjelp til kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Koordinering ved behov for sammensatte tjenester gjennom individuell plan etc.

 

Krav til søker

Du må ha hjelpebehov som skyldes psykisk utviklingshemming, eller psykisk lidelse som gjør at du har behov for hjelp.

 

Hvordan søke?

Gå til søknadssiden

Artikkelliste