Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Ordningen gjelder for personer mellom 18 og 67 år og som avlastningstiltak for forelder med barn under 18 år som har nedsatt funksjonsevne.

Tjenestebehovet skal overstige 32 timer pr uke. Med tjenestebehov fra 25 til 32 timer pr uke kan BPA bli vurdert som et alternativ for deg.

Det er en forutsetning at søker kan fungere som arbeidsleder og forholde seg til arbeidsmiljøloven. Dersom søker ikke evner og være arbeidsleder kan rollen ivaretas av foreldre, nærmeste pårørende, verge eller andre nærstående

 

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

 

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

 

Slik søker du

 

Gå til søknadssiden