Priser barnehage

Betalingssatser barnehage

  • 5 dager kr 3000,- kroner
  • 4 dager kr 2400,- kroner
  • 3 dager kr 1800,- kroner

Fra 1. august blir barnehagen gratis fra 3. barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.

Den enkelte barnehage krever inn matpenger i tillegg til barnehagesatsene. Matpengesatsene settes i samarbeid med samarbeidsutvalget, med utgangspunkt i selvkostprinsippet.

Intektsgrense redusert foreldrebetaling

Fra 1. agust er inntektsgrensen 615590,- kroner.

Se også redusert foreldrebetaling

Mer informasjon om foreldrebetaling

Det blir krevd betaling for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned.

Betaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis og senest den 20. i måneden.

Ved henting etter stengetid, betales kr 355,- pr time, fra det tidspunkt barnehagen stenger.

Foreldrebetaling regnes fra avtalt startdato, gitt i tilbudsbrev. Ved hovedopptak er startdato 15/08 (eller jf. lov om barnehager §12a, om ikke barnet starter før)

Ved fravær, grunnet langvarig, sammenhengende sykdom, over 1 mnd., kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Legeattest må legges ved søknad.

Ved uforutsette hendelser, slik at drift helt eller delvis må innstilles, er ikke Tingvoll kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foreldre/foresatte.