Priser barnehage

Betalingssatser barnehager.

Foreldre slipper midlertidig å betale for barnehage og SFO 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

UTSENDT FAKTURA BETALES, FOR MYE BETALT REFUNDERES SEINERE

Barnehagene og skolene er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Nå har regjeringa bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekt bortfall av foreldrebetaling.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Kommunestyret har vedtatt følgende betalingssatser pr måned for barnehage fra 01.01.2020:

  • 5 dager kr 3.000
  • 4 dager kr 2.400
  • 3 dager kr 1.820

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30% for barn nr. 2. for søsken nr. 3 eller flere, gis de 50 % moderasjon.

Den enkelte barnehage krever inn matpenger i tillegg til barnehagesatsene. Matpengesatsene settes i samarbeid med samarbeidsutvalget, med utgangspunkt i selvkostprinsippet.

Se også redusert foreldrebetaling

Mer informasjon om foreldrebetaling

Det blir krevd betaling for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned.

Betaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis og senest den 20. i måneden.

Ved henting etter stengetid, betales kr 355,- pr time, fra det tidspunkt barnehagen stenger.

Foreldrebetaling regnes fra avtalt startdato, gitt i tilbudsbrev. Ved hovedopptak er startdato 15/08 (eller jf. lov om barnehager §12a, om ikke barnet starter før)

Ved fravær, grunnet langvarig, sammenhengende sykdom, over 1 mnd., kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Legeattest må legges ved søknad.

Ved uforutsette hendelser, slik at drift helt eller delvis må innstilles, er ikke Tingvoll kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foreldre/foresatte.

 

Rimeligere barnehage for de som tjener minst

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.  Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)