Redusert foreldrebetaling

 Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling, basert på lav inntekt.

Det må søkes for hvert barnehageår.

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon på inntektsgrunnlaget for alle i husstanden må leveres før søknaden kan behandles.

Skjema redusert foreldrebetaling barnehage.

Søknadsfrister:

  • 20 juni, for å få redusert betaling i august
  • Søknader gjennom barnehageåret vil ha virkning fra første hele måned etter søknadstidspunktet

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.      

Regelverk