Hvem kan stemme?

De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

Neste stortingsvalg er i 2025.

Stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal etter stortingsvalget 2021 er:

  • Helge Orten, Høyre
  • Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet
  • Else-May Botten, Arbeiderpartiet
  • Jenny Klinge, Senterpartiet
  • Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiet
  • Frank Edvard Sve, Fremskrittspartiet
  • Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet
  • Geir Inge Lien, Senterpartiet
  • Birgit Oline Kjerstad, Sosialstis Venstreparti