Stortingsvalg

I september hvert fjerde år skal det velges 169 representanter fra 19 fylker til Stortinget.

Hvem kan stemme?

De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

Neste stortingsvalg er i 2021.

Stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal etter stortingsvalget 2017 er:

  • Helge Orten, Høyre
  • Sylvi Listhaug, FRP
  • Else-May Botten, AP
  • Jenny Klinge, SP
  • Marianne Synnes, Høyre
  • Jon Georg Dale, FRP
  • Fredric Holen Bjørdal, AP
  • Vetle Wang Soleim, Høyre
  • Steinar Reiten, KRF

Mer om valg kan leses her.