PÅRØRENDESKOLE 2024 - Et undervisningstilbud til deg som har omsorg for en person med demenssykdom

Hvorfor pårørendeskole? Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte relatert til det å være pårørende.

Pårørendeskolen er i Sunndal og pårørende i Tingvoll er velkommen til å delta. Pårørendeskolen er gratis.

Les om pårørendeskolen her. (PDF, 253 kB)