HØRINGER OG KUNNGJØRINGER

 

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene i listen under.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Tingvoll kommune.

Søker: Nordmøre Torsk AS org.nr. 926 051 725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: VKA18 Ålvundfjord I i Tingvoll kommune (62° 52,774` N 8° 23,943` Ø)

Høringsuttalelser sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 6. februar 2022.

 

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 høring

Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 er, i henhold til bestemmelsene i § 14-3 i kommuneloven, lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og på kommunehuset i perioden 18.11 – 01.12.2021.

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført