HØRINGER OG KUNNGJØRINGER

 

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene i listen under.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.