HØRINGER OG KUNNGJØRINGER

 

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene i listen under.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om endret utforming av akvakulturanlegg til Tingvoll kommune. 

Utviklingsutvalget sender vedtekter Vekst for Tingvoll ut på høring med frist 29.5.2022. Vedtektene skal fastsettes av kommunestyret. Retningslinjene vil erstatte gjeldende retningslinjer for Vekst for Tingvoll og Landbruksfondet. Reviderte vedtekter vekst for Tingvoll (PDF, 166 kB)

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 høring

Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 er, i henhold til bestemmelsene i § 14-3 i kommuneloven, lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og på kommunehuset i perioden 18.11 – 01.12.2021.

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført