Eiendomsskattelisten offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst fire uker. 

Eiendomsskatteliste 2024 (PDF, 702 kB)

Klage på eiendomsskatten

Klagefristen på fastsatt skattegrunnlag er 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens § 19, fra 01.03.2024.

Endring av takst fra formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av Skatteetaten, rettes til Skatteetaten, se her:

Klage på skattegrunnlag fastsatt iht. «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Tingvoll» sendes til:

Tingvoll kommune, Eiendomsskattekontoret, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll

eller epost: postmottak@tingvoll.kommune.no 

Klage over verdsettelsen etter kommunale retningslinjer kan fremmes dersom det ikke er klaget på det samme grunnlag i 2022.

Retningslinjer for eiendomsskatt i Tingvoll finner dere her.