Kommuneplan

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. 

Gjeldende kommuneplan består av:

 

Innsyn i plankartet - I kartet velges Gjeldende Kommuneplaner i venstre meny.