Kommuneplan

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. 

Gjeldende kommuneplan består av:

 

Innsyn i plankartet - Søk etter eiendom, eller trykk "Gå til kart" nede på siden. I kartet velges Kommunedelplan og/eller kommuneplan i høyre meny.