Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 høring

Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 høring

Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 er, i henhold til bestemmelsene i § 14-3 i kommuneloven, lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og på kommunehuset i perioden 18.11 – 01.12.2021.

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

  • Uttalelse kan sendes på e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.
  • Uttalelser blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført