Vegplan for Tingvoll kommune

Vegplan for Tingvoll kommune ble vedtatt av kommunestyret 03.10.2019.

  

Vegplan for Tingvoll kommune (PDF, 3 MB) 2019 - 2026

Kommunestyres vedtak er som følger:

1. Planen gir Tingvoll kommune et godt kunnskapsnivå for prioritering, opprustning og sikring av kommunale veger.

2. En forutsetning for å få en standardheving på vegnettet er at denne sektoren får en sterkere prioritering enn den hittil har hatt, i konkurranse med andre sektorer.

3. Kommunestyret vedtar Vegplanen for Tingvoll kommune som et veiledende styringsverktøy for drift, vedlikehold og heving av vegstandarden på kommunale veger. Budsjett for drift, vedlikehold og investering jobbes inn i budsjett- og økonomiplan 2020-2023.