Privat brønn, informasjon og vannprøve

Mattilsynet har laget et informasjonsskriv til de med mindre vannforsyningsanlegg (private brønner): Informasjon til de minste vannforsyningsanleggene.

For mer informasjon om vannet i din private brønn se Har du trygt vann i brønnen?

Vannprøve til laboratorium?

Er du usikker på om vannet er trygt etter en vurdering av kriteriene over, så kan det være fornuftig å få utført en undersøkelse på et laboratorium. Det anbefales uansett å få tatt en prøve av drikkevannet dersom dette ikke kokes før bruk. Det finnes flere private aktører som kan analysere vannprøver for deg. Tingvoll kommune bruker Nemko Norlab i Surnadal

Når du tar vannprøver, er det viktig at du benytter laboratoriets prøveflasker eller det de anbefale. Kontakt derfor laboratoriet før du tar ut vannprøven og så sender de prøvetakingsflasker. De kan også veilede deg i hvilke analyser det kan være lurt å gjennomføre. I Mattilsynets informasjonsskriv til de minste vannforsyningsanleggene står det også om vannprøvetaking av private brønner.

Hvis brønnen forsyner flere enn en bolig med drikkevann er dette et vannforsyningssystem. Da er du pålagt å ta prøver i samsvar med kravene i drikkevannsforskriften.