Hvor kommer vannet fra?

I Tingvoll kommune er det et kommunalt vannverk og et privat vannverk. Det kommunale vannverket forsyner indre del av Tingvoll kommune og ytre del av kommunen blir forsynt av det private vannverket Straumsnes Vassverk.

Indre Tingvoll Vannverk

Tingvoll kommune drifter Indre Tingvoll Vassverk. Vannkilden er Torjulvatnet og vannet blir renset på vannrenseanlegget i Vasslia ved Torjulvågen. 

Områdene rundt vatnet er klausulert slik at det er klare begrensinger på aktiviteten i nedslagsfeltet.

Forsyningsområdet omfatter Gyl, Torjulvågen, Tingvoll sentrum, Vågbø og Meisingset. 

Kommunen har to høydebasseng. Et ligger på Tingvollhøgda i Tingvollvågen og det andre ligger på Storset ved Vågbø. Hensikten med høydebasseng er å jevne ut trykkforskjeller på ledningsnettet og sørge for stabil vannforsyning. Høydebassengene fungerer også som en buffer da disse kan forsyne abonnenter med vann en viss tid ved brudd på vannledningen. 

Vannbehandlingsanlegget i Vasslia er basert på Moldeprosessen. Vannet renses ved filtrering igjennom et 3-media bestående av antrasitt, sandfilter og marmorfilter. Tilslutt blir vannet desinfisert ved UV-bestråling. 

Etter at utbyggingen ble ferdigstilt i 2015 har Indre Tingvoll Vassverk forbedret sin kapasitet ved å doble antall rensefilter, og har nå tilsammen seks bassengfiltre i vannbehandlingsanlegget. 

Straumsnes Vassverk

Vannet som blir levert til abonnenter i ytre del av Tingvoll kommune (utom Gyl-tunnelen) kommer fra det private Straumsnes Vassverk, som henter vannet sitt fra Fjellsetervannet i Kvisvika.