Straumsnes barne- og ungdomsskole

Straumsnes barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Straumsnes i Tingvoll kommune.

Skolens visjon er Alle går til Straumsnes skole med glede, og vi er Samarbeidsvillig-Bærekraftig-Utviklingsorientert

Adresse: Sæterlia 2, 6670 Øydegard

Inkluderende læringsmiljø

I tråd med kommunens verdier EIKR, engasjement-inkludering-kompetanse-respekt har Straumsnes barne- og ungdomsskole et inkluderende læringsmiljø som er preget av nære relasjoner mellom elevene og mellom elever og lærere.

Ansvaret for dette ligger hos skolens ansatte, som skal være kompetente og tydelige ledere, og møte elevene med respekt og varme.

Ansatte og ledelse på skolen må samarbeide nært med foreldrene slik at elevene opplever forventning og støtte. Opplæringen skal være variert slik at elevene får utfordringer ut fra sine ulike forutsetninger.