Skole og utdanning

Alt er mulig! Med innsats og læring utvikler vi ny kompetanse.

I skoleåret 2017/18 er det 135 elever ved Straumsnes barne- og ungdomsskole fra 1.- 10. trinn.

På Straumsnes barne- og ungdomsskole skal elever, foresatte og ansatte bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø! Gjennom læringsmiljøprosjektet har Straumsnes barne- og ungdomsskole blitt gode på å sikre et godt læringsmiljø for sine elever.

Elevene på Straumsnes barne- og ungdomsskole skal møte kompetente lærere som utøver god klasseledelse, og som setter elevenes faglige og sosiale læring i sentrum.

Over flere år har elevenes leseferdighet vært et av skolens viktigste satsningsområder. Skolen har implementert god systematikk i leseopplæringen, der elevene lærer å ta i bruk gode lesestrategier i alle fag. Vi har ekstra fokus på å utfordre elevene i regning. Mer praktisk tilnærming, økt tilrettelegging for ulik vanskegrad eller raskere progresjon, samt regning i flere fag skal systematisk inn i det daglige læringsarbeidet.

Skoleåret 2017/18 vil vi gjennom Lekepatruljen gi elevene tilbud om mange lekpregede fellesaktiviteter i friminuttene. Elevene vil få ansvar for innholdet i skolens fellessamlinger der tema er vennskap og inkludering.

Læring krever medvirkning ved aktiv deltakelse i undervisningen. Skolens oppgave er å skape kultur for læring. Det presiseres for elevene at skole og utdanning er viktig. Skolen driver et aktivt elevråd som gjennomfører ulike tiltak for å styrke skolemiljøet.

Straumsnes barne- og ungdomsskole har vennebenk:

https://www.facebook.com/tingvoll.kommune/videos/976302449170263/

Kontaktinformasjon

Straumsnes barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 53 35 60

Betjent sentralbord kl. 8.30 - 13.45 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Gerd Anne Bråttvik
Rektor Straumsnes barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 53 35 62
Mobil 970 32 471
Astrid Vassgård Eikrem
Inspektør ved Straumsnes barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 53 35 63
Mobil 905 53 112
Kristin Nastad
Konsulent/Sentralbord Straumsnes barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 53 35 60
Mobil 911 52 597
Tore Kamsvåg
Rådgiver ved Straumsnes barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 53 35 64

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll