Straumsnes barne og ungdomsskole

 Den kulturelle skolesekken Kulturtilbud i skolen fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Digital pålogging elever/foresatte

Miljørettet helsevern

Opplæringsloven

Ordensreglement (DOCX, 15 kB)

Plan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 2 MB)

Skolefritidsordning SFO

Skolefrukt

Skolehelsetjeneste

Skolemelk

Skolerute

Søke om fri fra undervisning

Varsling ved utrygt skolemiljø

Straumsnes barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med 121 elever. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Straumsnes i Tingvoll kommune.

Skolens visjon er Alle går til Straumsnes skole med glede, og vi er Samarbeidsvillig-Bærekraftig-Utviklingsorientert

Skolen tilbyr helårs SFO.

I tråd med kommunens verdier EIKR, engasjement-inkludering-kompetanse-respekt har Straumsnes barne- og ungdomsskole et inkluderende læringsmiljø som er preget av nære relasjoner mellom elevene og mellom elever og lærere. Ansvaret for dette ligger hos skolens ansatte, som skal være kompetente og tydelige ledere, og møte elevene med respekt og varme. Ansatte og ledelse på skolen må samarbeide nært med foreldrene slik at elevene opplever forventning og støtte. Opplæringen skal være variert slik at elevene får utfordringer ut fra sine ulike forutsetninger.

Språkløyper:

Alle barnehagene og skolene i Tingvoll er med i språkløyper fra skrivesenteret i Trondheim gjennom Nettverk Nordmøre . Målet for Språkløyper er å styrke alle barn og elevers språklige kompetanse. Målet skal nås ved hjelp av kompetanseutvikling hos de tilsatte i barnehage og skole, gjennom arbeid i profesjonelle lærende fellesskap og med nettbaserte kompetanseutviklingspakker på nettsiden Språkløyper. Hver barnehage og skole har en utviklingslærer som skal støtte lokalt utviklingsarbeid med språk, lesing og skriving. Strategidokument og mandat for Språkløyper finnes også på nettsiden. www.sprakloyper.no

Kontaktinformasjon

SFO Straumsnes barne- og ungdomsskole
Mobil 971 35 838
Straumsnes barne og ungdomsskole
Telefon 468 38 528
Liv Bente Gjellan
Inspektør
E-post
Astrid Vassgård Eikrem
Rektor Straumsnes barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 905 53 112
Marit K. Holmeide
Helsesøster
E-post
Mobil 962 26 870

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll