Åpningstid og kontaktinformasjon SFO

Tingvoll kommune har 3 skoler med tilbud om skolefritidsordning.

  • Meisingset oppvekstsenter avdeling skole (MOS), er åpen kl.07.30 - 16.30
  • Straumsnes barne- og ungdomsskole (SBU), er åpen kl.07.15 - 16.30
  • Tingvoll barne- og ungdomsskole (TBU), er åpen kl.07.15 - 16.30