Vedtekter for SFO

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjelder opplæringsloven og forskrift om skolefritidsordning.

Foresatte med barn i SFO må gjøre seg kjent med vedtektene.

Det er særlig viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid og oppsigelse.

Vedtekter SFO / skolefritidsordning gjeldende fra 01.01.2020 (PDF, 232 kB)