Ny plass/endring/oppsigelse SFO

SFO-søknader for skoleåret 23/24 skal gjøres i Visma Flyt foresatt.

Foresatte som ikke har personnummer må kontakte den aktuelle skolen.

 


Søk om ny plass/endre/oppsigelse SFO-plass i Visma flyt foresatt

 

 

Økter/beregning av SFO-plass

SFO er delt opp i økter som igjen avgjør hvor mange timer det blir pr. uke. Dette igjen avgjør om det blir hel plass (over16 timer) eller halv plass (til og med16 timer i uka). SFO-året er fra 1.august tom 30.juni.

Normal åpningstid ved Straumsnes og Tingvoll: kl.7.15-16.30. Normal åpningstid Meisingset: kl.07.30-16.30.

Økter Straumsnes og Tingvoll barne- og ungdomsskoler:

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.15-8.30)

1 time og 15 minutter

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.00-16.30)

2 timer og 30 minutter

Onsdager hver uke (kl.7.15-16.30)

9 timer og 15 minutter

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 30 minutter

 

Økter Meisingset oppvekstsenter avd. skole

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.30-9.00)

1 time og 30 minutter

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.30-16.30)

2 timer 

Onsdager hver uke (kl.7.30-16.30)

9 timer

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 15 minminutter

 

Hvis behovet går utover fastsatte økter, regnes minuttene i tillegg til de fastsatte øktene.

Søknadsfrist er 1.mars