Redusert foreldrebetaling SFO

En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Søk om redusert foreldrebetaling i Visma flyt foresatt

Redusert foreldrebetaling

Paragraf 1B-1 omhandler reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2. trinn, og § 1B-2 omhandler kommunens søknadsbehandling knyttet til denne ordningen.

Gratis skolefritidsordning

Paragraf 1B-3 omhandler gratis skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn.