Legat

Tingvoll kommune har følgende legat som det er mulig å søke midler fra.

Svein og Randi Ulsets legat / Jon Nørbechs legat:

Legatene har til formål å fremme jord- og skogbruk i Straumsnes herred. Det kan søkes om støtte til

  • nydyrking, skogkultivering, kurs og demonstrasjoner i jord- og skogbruk, 4H-klubber m.v.
  • Det kan også ytes bidrag til personer som vil søke utdanning i disse næringene

Søknadsfristene til legatet er 01.05 og 01.12 hvert år

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 18 kB).

Søknadsskjema sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no

Mollie Storsets legat

Legatet ble gitt som en testamentgave fra Mollie Storseth fra Tingvoll, senere bosatt og død i Chicago.

Legatets formål

  1. Til kurs i kunst og håndverk i Tingvoll, etter nærmere fastsetting av legatstyret.
  2. Kapitalen kan nyttes til lønn for lærere, stipend til utdanning.

Søknadsfristene til legatet er 01.05 og 01.12 hvert år

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 18 kB).

Søknadsskjema sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00