Legat

Tingvoll kommune har følgende legat som det er mulig å søke midler fra.

Svein og Randi Ulsets legat / Jon Nørbechs legat:

Legatene har til formål å fremme jord- og skogbruk i Straumsnes herred. Det kan søkes om støtte til

  • nydyrking, skogkultivering, kurs og demonstrasjoner i jord- og skogbruk, 4H-klubber m.v.
  • Det kan også ytes bidrag til personer som vil søke utdanning i disse næringene

Søknadsfristene til legatet er 01.05 og 01.12 hvert år.

 Søknadsskjema (DOCX, 18 kB)