Tidlig eller utsatt skolestart

Hvordan søker du om tidlig eller utsatt skolestart?

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad (lag en selv) sender du til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Utsatt skolestart

I særlige tilfeller kan du søke om utsatt skolestart. Det innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering. Det gjør PPT i samråd med barnehage.

Kontaktinformasjon

Kari Grete Røkkum Vevang
Leder Meisingset oppvekstsenter
E-post
Mobil 97 16 79 32
Astrid Vassgård Eikrem
Rektor Straumsnes barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 90 55 31 12
Margrethe Beverfjord
Rektor Tingvoll barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 99 31 16 98