Tidlig eller utsatt skolestart

Hvordan søker du om tidlig eller utsatt skolestart?

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad (lag en selv) sender du til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Utsatt skolestart

I særlige tilfeller kan du søke om utsatt skolestart. Det innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering. Det gjør PPT i samråd med barnehage.