Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer er sluttvurdering i fag. Karakterene skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i fag i læreplanverket.

Klage

 

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

 

Hvem kan klage?

  • Elever
  • Foreldre/foresatte til umyndige elever
  • Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av deg som klager eller av den som du har gitt fullmakt. Du bør begrunne klagen. Klagen sender du til den skolen der du er elev. 

 

Saksbehandling

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren annulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.

 

Saksbehandlingstid

Skolen/klageinstansen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.