Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomførte om høsten, kort tid etter at elevene har starta på 5., 8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en nasjonal prøve i engelsk. 

Nasjonale prøver er 

  •  elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk

  •  samiske prøver

  •  prøver i regning som er omsatt til tegnspråk

  •  prøver i regning og lesing som er omsatt til punktskrift

Disse prøvene gir resultat om elever på individ-, gruppe- og skolenivå. Resultatene gir informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.

  • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 

 

Mulighet for fritak

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskild norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

 

Tilrettelegging for enkeltelever

Enkelte elever kan ha behov for tilrettelegging. Rektor har i samarbeid med elevens lærer ansvar for tilretteleggingen.