Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger supplerende støtte.