Visma Flyt foresatte

Kommunen har tatt i bruk Visma Flyt som skoleadministrativt system. Elever, lærere og foresatte er registrert i dette systemet.

Visma Flyt foresatt

Skolene i Tingvoll fører fravær og anmerkninger i Visma Flyt Skole samt at her er flere funksjoner for skole/hjem-samarbeid. Det er viktig at foresatte logger inn og vedlikeholder informasjon om hjemmet, spesielt e-post og telefonnummer. Innloggingen skjer gjennom id-porten. 


Elevenes foresatte kan logge seg på løsningen for å:

  • kontrollere og eventuelt redigere kontaktinfo
  • lese og godkjenne samtykkeskjemaer
  • få oversikt over elevenes fravær og anmerkninger
  • få oversikt over vurderinger og karakterer som er satt
  • kommunisere elektronisk med skolen

 
Skolen ønsker at foresatte sjekker og eventuelt oppdaterer telefonnummer og e-post som er registrert. Skolen ønsker også at foresatte svarer på de samtykkeerklæringene som er gjort tilgjengelig.

 

MinID

Innloggingen foregår ved at man bruker  MinID. Du vil ikke lenger ha problemer med mistet passord osv. I tillegg blir du selv ansvarlig for å fylle ut og vedlikeholde informasjon om deg selv når du bytter telefonnummer osv. Vi oppfordrer deg til å vedlikeholde telefonnumre på deg selv. Viktig for skolens SMS-løsning.

 

Gå til innlogging Visma Flyt

 

Informasjon om foreldreweb Visma Flyt