Feide

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Senter for IKT i utdanningen har ansvar for å tilrettelegge for innføring av Feide i grunnopplæringen.

Samme brukernavn og passord overalt

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren.

Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Logg inn med Feide